"Học đi đôi với Hành"
University of Technology and Education
Faculty of Chemical Technology - Environment
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG

THÔNG BÁO TỔ CHỨC NGÀY HỘI VIỆC LÀM - SINH VIÊN NĂM 2018


Trường Đại học Kinh tế tổ chức “ Ngày hội việc làm cho Sinh viên lần IV năm 2018”.
 Trong ngày hội sẽ có các hoạt động: tư vấn, tuyển dụng lao động trực tiếp, cung cấp thông tin về ngành nghề đào tạo, chương trình đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. 
Sinh viên có nhu cầu tham gia đến Trường Đại học Kinh tế -ĐHĐN số 71 Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng.
Thời gian từ 7h30 đến 16h30 ngày 19/6/2018 ( thứ ba)
Thông tin tương tự
Trang 1 / 2 1 2 Sau Cuối
Liên kết