"Học đi đôi với Hành"
University of Technology and Education
Faculty of Chemical Technology - Environment
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG

Học bổng "KUMHO ASIANA"


Quỹ học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana, ĐHĐN triển khai xét duyệt cấp học bổng như sau:
1. Đối tượng xét chọn: Sinh viên năm thứ nhất hệ cử nhân 4 năm, có điểm thi THPT Quốc gia cao và có gia đình hoàn cảnh khó khăn.
2. Giá trị học bổng: 2.150.000d/học kỳ/ suất. Học bổng trao trong cả 4 năm học đại học (8 kỳ) nếu sinh viên duy trì kết quả học tập tốt trong các kỳ học tiếp theo.
3. Số lượng: 2 suất cho trường Đại học SPKT ĐN
4. Hồ sơ:
- Bản viết tay đơn vị xin tài trợ học bổng
- Lý lịch sinh viên có ảnh (nhà trường đóng dấu giáp lai)
-Giấy nhập học bản sao
- Công chứng CMND
- Giấy xác nhận gia đình khó khăn
- Các giấy tờ khác chứng nhận hoàn cảnh
 Sinh viên liên hệ giáo viên chủ nhiệm hoặc văn phòng Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường để nhận hướng dẫn. Hạn cuối là ngày 8/10/2019.
Đề nghị các em sinh viên quan tâm nhanh chóng làm hồ sơ kịp thời.

Thông tin tương tự
Trang 1 / 3 1 2 3 Sau Cuối
Liên kết