"Học đi đôi với Hành"
University of Technology and Education
Faculty of Chemical Technology - Environment
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG

Sinh viên nghành Công nghệ kỹ thuật môi trường bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2021


Vào ngày 10/9/2021, Khoa Công nghệ Hóa học – Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức đánh giá Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) đại học của sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (CNKT Môi trường) Khóa 2017 bằng hình thức trực tuyến trên MS Teams tại 02 Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp.


1. Hội đồng 1.png

Hình ảnh hội đồng 1

2. Hội đồng 2.jpg

Hình ảnh hội đồng 2

Bảo vệ ĐATN mang ý nghĩa quan trọng với sinh viên, là thành quả tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi sinh viên. Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, các sinh viên và giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học – Môi trường chủ yếu làm việc online trong phần lớn thời gian làm đồ án và hướng dẫn tốt nghiệp nhưng chất lượng của các ĐATN vẫn không thua kém gì so với khi làm offline. Tại buổi bảo vệ, mỗi sinh viên đã trình bày ĐATN và trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng chấm ĐATN trong thời gian trung bình 40 phút. Nhiều sinh viên đã bảo vệ với phong thái tự tin, rõ ràng và nêu bật được những kết quả đã đạt được trong thời gian thực hiện ĐATN.   

Các ĐATN của sinh viên ngành CNKT Môi trường Khóa 2017 tập trung vào các nội dung: xử lý nước thải thủy sản, xử lý nước thải sinh hoạt bằng các công nghệ cải tiến, xử lý rác thải hữu cơ bằng hệ thống ủ rác thải kiểu trống quay hay bằng các chế phẩm vi sinh… Nhiều đề tài tốt nghiệp có tính ứng dụng tốt và được các thành viên hội đồng chấm ĐATN đánh giá cao như đề tài “Thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống ủ rác thải sinh hoạt hữu cơ kiểu trống quay, công suất 10kg/ngày” do sinh viên Trần Trương Hoàng Vy thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Phạm Phú Song Toàn. Kết quả đề tài đã thiết kế được hệ thống xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn và vận hành thí điểm tại Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa (Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), giúp giải quyết được toàn bộ lượng rác thải hữu cơ hàng ngày thải ra tại trường học và giảm lượng rác lên bãi. Đề tài “Ảnh hưởng của kích thước rác rau quả đến quá trinh ủ phân hữu cơ với chế phẩm vi sinh vật bản địa (IMO)” do sinh viên Đặng Công Tuấn Tú thực hiện (ThS. Kiều Thị Hòa hướng dẫn) đã cung cấp một giải pháp hiệu quả, có tính thực tiễn cao và là tài liệu tốt cho các địa phương tham khảo ứng dụng với quy mô hộ gia đình. Việc xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn từ hoạt động sinh hoạt đã tạo ra giải pháp giúp thực hiện quá trình phân loại rác tại nguồn và giảm vấn nạn rác thải hiện nay tại thành phố Đà Nẵng cũng như nhiều thành phố khác tại Việt Nam.

3. SV TTHVy bảo vệ.png

                        Sinh viên Trần Trương Hoàng Vy bảo vệ tại Hội đồng 1           

4. Hệ thống ủ rác.jpg

Hệ thống ủ rác thải sinh hoạt hữu cơ kiểu trống quay tại Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

5. SV DCTTu bảo vệ.jpgSinh viên Đặng Công Tuấn Tú bảo vệ tại Hội đồng 2

6. Hình ảnh khác 1.jpgSinh viên Nguyễn Thị Mai bảo vệ tại Hội đồng 2

7. Hình ảnh khác 2.jpgSinh viên Nguyễn Ngọc Minh Quyền bảo vệ tại hội đồng 2

8. Hình ảnh khác 3.jpgSinh viên Thái Ngọc Anh Tuấn bảo vệ tại hội đồng 2.

Một lần nữa, xin chúc mừng thầy trò Khoa Công nghệ Hóa học – Môi trường đã có một Lễ Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp thành công. Chúc các tân Kỹ sư công nghệ ngành CNKT Môi trường thành công trên con đường sự nghiệp của mình.


Thông tin tương tự
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Sau Cuối
Liên kết