"Học đi đôi với Hành"
University of Technology and Education
Faculty of Chemical Technology - Environment
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG

Sự kiện của giới trẻ: Khí hậu cho Tương lai


Ban HTQT-ĐHĐN gửi đến các trường bản scan công văn số 3073/ĐHĐN-HTQT ngày 19/9/2019 về việc khuyên khích sinh viên tham dự “Sự kiện của giới trẻ: Khí hậu cho Tương lai”. 

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) phối hợp với Phái đoàn Liên minh Châu Âu, Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên, Tổ chức Phi Chính phủ về biến đổi khí hậu và Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Năng lực tổ chức “Sự kiện của giới trẻ: Khí hậu cho Tương lai” hưởng ứng phong trào “Thanh niên vì khí hậu” - chủ đề chính của Tuần lễ Ngoại giao Khí hậu Châu Âu diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27/9/2019. Sự kiện này là hoạt động ý nghĩa, góp phần thúc đẩy giới trẻ nói chung cũng như sinh viên ĐHĐN nói riêng trong việc tích cực tham gia và kiến tạo vào hành động khí hậu. ĐHĐN đề nghị Trường ĐHBK, Trường ĐHSP, Trường ĐHSPKT và Viện VNUK thông báo rộng rãi chương trình này đến toàn thể cán bộ, sinh viên liên quan và khuyến khích sinh viên đến tham dự. Thông tin cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 13h45 ngày 27 tháng 9 năm 2019 (thứ Sáu);
  2. Địa điểm: Hội trường, Khu B, ĐHĐN, số 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng;
  3. Link đăng ký tham dự dành cho cán bộ và sinh viên: http://bit.ly/Tuoi-Tre-Hanh-Dong-Vi-Khi-Hau.
Kính mời các cán bộ và sinh viên quan tâm đăng ký.
Thông tin tương tự
Trang 1 / 3 1 2 3 Sau Cuối
Liên kết