"Học đi đôi với Hành"
University of Technology and Education
Faculty of Chemical Technology - Environment
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG

CƠ SỞ VẬT CHẤT


Khoa Công Nghệ Hóa Học hiện có 7 phòng thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại, phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên:
* Phòng Thí nghiệm Quá trình và Thiết bị
* Phòng Thí nghiệm Hóa cơ bản
* Phòng Thí nghiệm Công nghệ Sinh học
* Phòng Thí nghiệm Công nghệ Hóa học
* Phòng Thí nghiệm Công nghệ Thực phẩm
* Phòng Thí nghiệm Công nghệ Môi trường 
* Phòng Thí nghiệm Công nghệ Vật liệu

CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

TT

TÊN TÀI SẢN

HÌNH ẢNH THIẾT BỊ

SỐ LƯỢNG

MÃ/KÝ HIỆU

BỘ MÔN QUẢN LÝ

NƠI ĐẶT

1

Kính hiển vi

image001.jpg

04

Zitek/Đức

CN Thực phẩm-Sinh học

PTN CN Thực phẩm

2

Máy ly tâm

image002.jpg

01

Hettich Zentrifugen/Đức

CN Thực phẩm-Sinh học

PTN CN Thực phẩm

3

Tủ ấm

image003.jpg

02

Memmert-Đức

CN Thực phẩm-Sinh học

PTN CN Thực phẩm

4

Tủ hấp khử trùng

image004.jpg

01

Đài Loan

CN Thực phẩm-Sinh học

PTN CN Thực phẩm

5

Tủ sấy

image005.jpg

01

Memmert-Đức

CN Thực phẩm-Sinh học
 

 

PTN CN Thực phẩm
 

 

6

Cân phân tích

image006.jpg

02

Ohaus/  Mỹ

CN Thực phẩm-Sinh học

PTN CN Thực phẩm

7

Máy đo pH

image008.jpg

02

Martini/ Rumani

CN Thực phẩm-Sinh học

PTN CN Thực phẩm

8

Chiết quang kế cầm tay

image010.jpg

01

Milwaukee/Hoa Kỳ

CN Thực phẩm-Sinh học
 

 

PTN CN Thực phẩm
 

 

9

Máy đóng chai

image011.jpg

01

Trung Quốc

CN Thực phẩm-Sinh học
 

 

PTN CN Thực phẩm
 

 

10

Máy đóng lon

image012.jpg

01

Việt Nam

CN Thực phẩm-Sinh học
 

 

PTN CN Thực phẩm
 

 

11

Máy xay sinh tố

image013.jpg

01

Panasonic/Nhật

CN Thực phẩm-Sinh học
 

 

PTN CN Thực phẩm
 

 

12

Tủ đông

image014.jpg

01

Panasonic/Nhật

CN Thực phẩm-Sinh học
 

 

PTN CN Thực phẩm
 

 

13

Tủ cấy vô trùng

image015.jpg

01

ESCO Laminar Flow Carbinet

CN Thực phẩm-Sinh học
 

 

PTN CN Thực phẩm
 

 

14

Bình hút ẩm

image016.jpg

01

Việt Nam

CN Thực phẩm-Sinh học
 

 

PTN CN Thực phẩm
 

 

 

15

Trích ly chất béo

image017.jpg

01

Đức

CN Thực phẩm-Sinh học

PTN CN Sinh học

16

Tủ lạnh

image018.jpg

01

Panasonic/Nhật

CN Thực phẩm-Sinh học

PTN CN Sinh học

17

Máy chưng cất nước 2 lần

image019.jpg

 

02

Biddy, Anh

CN Thực phẩm-Sinh học

PTN CN Sinh học

18

Bộ phá mẫu

image021.jpg

01

Đức

CN Thực phẩm-Sinh học

PTN CN Sinh học

19

Chưng cất đạm

image022.jpg

01

Behr, Đức

CN Thực phẩm-Sinh học

PTN CN Sinh học

20

Sấy ẩm

image023.jpg

01

Ohaus/ Thụy Sĩ

CN Thực phẩm-Sinh học

PTN CN Sinh học

21

Máy lắc

image024.jpg

01

Phoenix/ Đức

CN Thực phẩm-Sinh học

PTN CN Sinh học

22

Máy quang phổ khả kiến

image025.jpg

01

Labomed/Mỹ

CN Thực phẩm-Sinh học

PTN CN Sinh học

23

Bộ micro pipet

image026.jpg

01

Windaus/ Đức

CN Thực phẩm-Sinh học

PTN CN Sinh học

24

Bơm chân không

image027.jpg

01

KNF/ Đức

CN Thực phẩm-Sinh học

PTN CN Sinh học

25

Máy đếm khuẩn lạc

image028.jpg

01

Selecta/ Tây Ban Nha

CN Thực phẩm-Sinh học

PTN CN Sinh học

26

Kính hiển vi quang học

image029.jpg

01

LW Scientific/Mỹ

CN Thực phẩm-Sinh học

PTN CN Sinh học

 

Tủ ấm

image003.jpg

 01

Memmert-Đức

 

CN Môi Trường

PTN CN Môi Trường

 

Cân Phân tích

image007.jpg

 01

Ohaus/  Mỹ

CN Môi Trường

PTN CN Môi Trường

 

Máy đo pH

image009.jpg

01 

Hanna

(Italy)

CN Môi Trường

PTN CN Môi Trường

 

Máy chưng cất nước 2 lần

image020.jpg

01 

SZ93-1 Trung Quốc

CN Môi Trường

PTN CN Môi Trường

27

Ẩm kế cầm tay

image030.jpg

01

EXTECH 445702 (Mỹ-T.Quốc)

CN Môi trường

PTN CN Môi trường

28

Bộ COD để bàn hiện số

image031.jpg

01

HANNA – Italy

CN Môi trường

PTN CN Môi trường

29

Bộ phân tích BOD

image032.jpg

01

VELP – Italia

CN Môi trường

PTN CN Môi trường

30

Bộ phễu lọc vi sinh

image033.jpg

01

Sartorius - Đức

CN Môi trường

PTN CN Môi trường

31

Máy đo chỉ tiêu cầm tay

image034.jpg

01

HANNA – Italia

CN Môi trường

PTN CN Môi trường

32

Máy đo độ đục cầm tay

image035.jpg

01

HANNA – Italy

CN Môi trường

PTN CN Môi trường

33

Máy hút tạo bọt 4 chỗ

image036.jpg

01

VELP, Italy

CN Môi trường

PTN CN Môi trường

34

Máy khuấy rung

image037.jpg

04

CKL - Malaysia

CN Môi trường
 
 
 

 

PTN CN Môi trường
 
 
 
 

 

35

Máy khuấy từ có gia nhiệt

image038.jpg

01

Italy

CN Môi trường

PTN CN Môi trường

36

Máy quang phổ UV-VIS

image039.jpg

01

PG-Anh

CN Môi trường

PTN CN Môi trường

37

Thiết bị lấy mẫu bùn đáy

image040.jpg

01

Model: 196-B12, Mỹ

CN Môi trường

PTN CN Môi trường

38

Thiết bị lấy mẫu nước nằm ngang

image041.jpg

01

Wildco - Mỹ

CN Môi trường

PTN CN Môi trường

39

Tủ sấy

image042.jpg

01

Model: 100-A(TQ) 220V/50hz, 2.2KW

CN Môi trường

PTN CN Môi trường

40

Tủ hút

image043.jpg

 

1.2x0.8x2m, Inox, quạt hút

 

PTN CN Môi trường

 

41

Tủ sấy

image044.jpg

01

Trung Quốc

CN Hóa học

PTN CN Vật liệu

 

Phễu hút chân không

image051.jpg

 

Trung Quốc

CN Hóa Học

PTN CN Vật Liệu

49

Máy khuấy cơ loại đũa

image052.jpg

04

Trung Quốc

CN Hóa học

PTN CN Vật liệu

 

50

Lò nung

image053.jpg

01

Trung Quốc

CN Hóa học

PTN CN Vật liệu

51

Tủ sấy chân không

image054.jpg

01

Trung Quốc

CN Hóa học

PTN CN Vật liệu

65

Cân kỹ thuật

    image068.jpg

01

Trung Quốc

CN Hóa học

PTN CN Vật liệu

42

Máy trộn vữa xi măng tự động

image045.jpg

01

Trung Quốc

CN Hóa học

PTN CN Hóa học

43

Bàn giằng mẫu xi măng

image046.jpg

01

Trung Quốc

CN Hóa học

PTN CN Hóa học

44

Hệ thống chưng cất dầu thô

image047.jpg

01

Trung Quốc

CN Hóa học

PTN CN Hóa học

45

Hệ thống chưng cất đơn giản

image048.jpg

01

Trung Quốc

CN Hóa học

PTN CN Hóa học

46

Hệ thống Stack Reforming

image049.jpg

01

Trung Quốc

CN Hóa học

PTN CN Hóa học

47

Xử lý khí thải bằng phương pháp xúc tác

image050.jpg

01

Trung Quốc

CN Hóa học

PTN CN Hóa học

 

48

Phễu hút chân không

image051.jpg

02

Trung Quốc

CN Hóa học

PTN Hóa cơ bản

66

Hệ thống bếp cách thủy 2 chỗ

image069.jpg

06

Trung Quốc

Khoa Công nghệ Hóa học

PTN Hóa cơ bản

67

Bếp đun bình cầu

image070.jpg

04

Trung Quốc

CN Hóa học

PTN Hóa cơ bản

 

52

Hệ thống bơm ly tâm

image055.jpg

01

Việt Nam

CN Hóa học

PTN Quá trình thiết bị

53

Hệ thống hoàn nguyên dung môi

image056.jpg

01

Việt Nam

CN Hóa học

PTN Quá trình thiết bị

54

Hệ thống tháp hấp thụ

image057.jpg

01

Việt Nam

CN Hóa học

PTN Quá trình thiết bị

55

Hệ thống chưng luyện

image058.jpg

01

Việt Nam

CN Hóa học

PTN Quá trình thiết bị

56

Hệ thống lọc khung bản

image059.jpg

01

Việt Nam

CN Hóa học

PTN Quá trình thiết bị

57

Hệ thống phân bổ vận tốc

image060.jpg

01

Việt Nam

CN Hóa học

PTN Quá trình thiết bị

58

Hệ thống sấy tầng sôi

image061.jpg

01

Việt Nam

CN Hóa học

PTN Quá trình thiết bị

59

Hệ thống sấy tuần hoàn

image062.jpg

01

Việt Nam

CN Hóa học

PTN Quá trình thiết bị

60

Hệ thống trích ly

image063.jpg

01

Việt Nam

CN Hóa học

PTN Quá trình thiết bị

61

Hệ thống trao đổi nhiệt lòng ống

image064.jpg

01

Việt Nam

CN Hóa học

PTN Quá trình thiết bị

62

Hệ thống xác định chế độ chảy của dòng

image065.jpg

01

Việt Nam

CN Hóa học

PTN Quá trình thiết bị

63

Hệ thống xác định trở lực đường ống

image066.jpg

01

Việt Nam

CN Hóa học

PTN Quá trình thiết bị

64

Thiết bị trao đổi nhiệt

image067.jpg

01

Việt Nam

CN Hóa học

PTN Quá trình thiết bị

Liên kết