"Học đi đôi với Hành"
University of Technology and Education
Faculty of Chemical Technology - Environment
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG

Đào tạo ngắn hạn


Hiện nay, nhu cầu của người dân Việt Nam đối với chất lượng sản phẩm thực phẩm không ngừng tăng lên, theo sự phát triển không ngừng của nền kinh tế. Từ yêu cầu thực tiễn, các doanh nghiệp đòi hỏi liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm, đồng thời hoàn thiện và nâng cao đội ngũ cán bộ. Chính vì thế, đội ngũ cán bộ Kiểm tra chất lượng thực phẩm (KCS) được hầu hết các doanh nghiệp thực phẩm coi trọng.
Từ những nhu cầu thực tế này, việc mở các khóa học ngắn hạn về “Kiểm tra chất lượng thực phẩm” là cần thiết. Với đội ngũ cán bộ cơ hữu của Bộ môn Công nghệ Thực phẩm gồm 02 Tiến sĩ, 02 Nghiên cứu sinh, 01 Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm cùng với giảng viên cơ hữu của các Bộ môn khác trong Khoa sẽ đảm bảo chất lượng đào tạo khóa học ngắn hạn “Kiểm tra chất lượng thực phẩm”. Thêm vào đó, với cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ ở các phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm, Quá trình và Thiết bị sẽ là điều kiện tốt để duy trì và phát triển quy mô đào tạo khóa học hằng năm.

kcs1240616081152.jpg

Khoá học kéo dài 12 tuần, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc buổi tối. Các sinh viên năm 3, năm 4 các ngành Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học hoặc các ngành liên quan cũng như các cử nhân, kỹ sư, KCS đang làm việc tại các doanh nghiệp thực phẩm đều có thể đăng ký tham gia. Người học sẽ được cung cấp các kiến thức về nguyên tắc hoạt động và quy trình vận hành của một số máy móc, thiết bị, dụng cụ thông dụng trong phòng kiểm nghiệm, các phương pháp phân tích cơ bản trong công nghệ thực phẩm từ đó biết được cách thức quản lý và chịu trách nhiệm trên một hay nhiều công đoạn của dây chuyền sản xuất, thực hiện quy phạm vệ sinh, tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm tại các công đoạn sản xuất ở các cơ sở sản xuất thực phẩm. Chính từ mục tiêu của khóa học và yêu cầu kiến thức đối với một cán bộ KCS, nên chương trình đào tạo ngắn hạn do bộ môn Công nghệ Thực phẩm soạn thảo để giảng dạy gồm 10 học phần: Kỹ thuật phòng thí nghiệm, Phân tích hóa lý, Phân tích cảm quan, Phân tích vi sinh, KCS Bia, KCS Thịt cá, KCS Lương thực, KCS Sữa, KCS Cây nhiệt đới, KCS Rau quả.

kcs 2240616081835.jpgkcs3240616082019.jpg

Sau khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được nhận chứng chỉ Kiểm tra chất lượng thực phẩm (KCS). Đến thời điểm hiện nay, Bộ môn Công nghệ Thực phẩm thuộc Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường đã đào tạo được 4 khóa học nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực Kiểm tra chất lượng thực phẩm trong xã hội.

 

Liên kết