"Học đi đôi với Hành"
University of Technology and Education
Faculty of Chemical Technology - Environment
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG

Cơ hội nghề nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường


Ngành Kỹ thuật môi trường là gì?

Ngành Kỹ thuật Môi trường là ngành học về các kỹ thuật và công nghệ và ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm; thu hồi, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải; các giải pháp quản lý, góp phần bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển bền vững

Cơ hội việc làm ngành Kỹ thuật môi trường ra sao?
Xã hội càng đi dần vào công nghiệp hóa, tình trạng ô nhiễm ngày càng trở nên nặng nề do đó ngành Kỹ thuật môi trường càng ngày càng quan trọng. Theo đó, cơ hội nghề nghiệp của các kỹ sư môi trường là rất rộng mở.


 

Cơ hội nghề nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường

Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường, sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc thiết kế, giám sát - thi công các công trình xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; và phụ trách công tác quản lý môi trường tại: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, các Viện và Trung tâm Nghiên cứu Phòng Tài nguyên và Môi trường của các thành phố, quận, huyện,... vị trí cụ thể như:

- Chuyên viên môi trường ở các cơ sở sản xuất, nhà máy xử lý chất thải, công ty cấp nước, nhà máy xử lý nước, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, công ty, tổ chức về môi trường; Bộ, Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các trung tâm phân tích, quan trắc môi trường
- Cảnh sát môi trường, thanh tra môi trường
- Tư vấn viên, giám sát viên của các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến môi trường
- Chuyên viên an toàn môi trường lao động và sức khỏe trong các công ty đa quốc gia

Trước những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn đó, sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường khá dễ dàng trong việc lựa chọn việc làm tại các ngày hội tuyển dụng, ngày hội việc làm được tổ chức hằng năm tại các trường đại học lớn có đào tạo ngành này trên toàn Quốc.

Ngoài ra, các bạn sinh viên sau khi ra trường có mong muốn đi theo con đường nghiên cứu khoa học ứng dụng sẽ tiếp tục nắm lấy cơ hội học  lên các bậc học: Thạc sĩ, Tiến sĩ,... tại các trường Đại học trên toàn quốc, cũng như tại các trường Đại học danh tiếng trên thế giới.

 Liên kết