"Học đi đôi với Hành"
University of Technology and Education
Faculty of Chemical Technology - Environment
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG


Hiện nay, tổng số cán bộ giảng viên cơ hữu của Khoa là 24 người. Trong đó có: 11 tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh; 09 thạc sĩ, 01 đại học, 01 trung cấp. Các cán bộ giảng viên của Khoa hầu hết được đào tạo bài bản về chuyên môn ở các nước có nền giáo dục tiên tiến như Pháp, Úc, Nhật, Nga, Trung Quốc… Là các giảng viên trẻ và đầy nhiệt huyết, luôn cố gắng hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

   Khoa Công nghệ Hóa học – Môi trường có 04 bộ môn:
- Bộ môn Công nghệ Hóa học
- Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
- Bộ môn Công nghệ Sinh học
- Bộ môn Công nghệ Môi trường


TS. Huỳnh Thị Diễm Uyên - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa CNHH-MT.jpg

  TS. HUỲNH THỊ DIỄM UYÊN      

MPhuong (1) (Copy).jpg

TS. NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG
  Bí thư Chi bộ,
  Trưởng Khoa
Phó trưởng Khoa 
  Điện thoại: (+84) 0236. 3519689
  Di động: (+84) 914 275 528
Điện thoại: (+84) 0236. 3519689
Di động: (+84) 983 008 782
  Email: htduyen@ute.udn.vn Email: ntmphuong@ute.udn.vn
  

C.Hanh.png

CN. ĐẶNG THỊ HẠNH

THS. HUỲNH NGỌC BÍCH
Thư ký Khoa Giáo vụ Khoa
Điện thoại: (+84) 0236. 3519689
Di động: (+84) 836 016 779
Điện thoại: (+84) 0236. 3519689
Di động: (+84) 915 261 288
Email: dthanh@ute.udn.vnEmail: hnbich@ute.udn.vn
  

                                                                                             

nguyen-thi-trung-chinh.jpg
Chủ tịch Công đoàn bộ phận Khoa:
THS. NGUYỄN THỊ TRUNG CHINH
Điện thoại: (+84) 0236. 3519689
Di động: (+84) 975 110 110
Email: nttchinh@ute.udn.vn

        
Bí thư Liên chi Đoàn Khoa:
TS. ĐỖ HỒNG HẠNH
Điện thoại: (+84) 0236. 3519689
Di động: (+84) 969 093 450
Email: dhhanh@ute.udn.vn






Liên kết