"Học đi đôi với Hành"
University of Technology and Education
Faculty of Chemical Technology - Environment
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG


Khoa Công nghệ Hóa học – Môi trường hiện có 21 cán bộ cơ hữu, tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên chiếm tỷ lệ cao (trên 85%), trong đó: 5 tiến sĩ, 4 nghiên cứu sinh, 10 thạc sỹ, 01 cử nhân, 01 trung cấp. Nhiều cán bộ của Khoa được đào tạo và thực tập chuyên môn ở các nước có nền giáo dục tiên tiến như: Pháp, Đức, Úc, Nhật, Thái Lan.


DSC_4343.JPG

TS. HUỲNH THỊ DIỄM UYÊN      

MPhuong (1) (Copy).jpg

NCS. NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG
Bí thư Chi bộ,
Phó Trưởng Khoa phụ trách
Phó trưởng Khoa 
Điện thoại: (+84) 0236. 3519689Điện thoại: (+84) 0236. 3519689
Email: htduyen@ute.udn.vn Email: ntmphuong@ute.udn.vn
  

C.Hanh.png

ĐẶNG THỊ HẠNH

Hong (Copy).png

ThS. TRẦN THỊ KIM HỒNG
Thư ký Khoa Giáo vụ Khoa
Điện thoại: (+84) 0236. 3519689Điện thoại: (+84) 0236. 3519689
Email: dthanh@ute.udn.vnEmail: ttnlinh@ute.udn.vn
  

                                                                                             

nguyen-thi-trung-chinh.jpg
Chủ tịch Công đoàn Khoa:
ThS. NGUYỄN THỊ TRUNG CHINH
Điện thoại: (+84) 0236. 3519689
Email: nttchinh@ute.udn.vn

        34386021_1963078703711034_8435522189767213056_n.jpg
Bí thư Liên chi Đoàn Khoa:
CN. NGUYỄN HOÀNG PHÚC SƠN


Liên kết