"Học đi đôi với Hành"
University of Technology and Education
Faculty of Chemical Technology - Environment
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG

QUY MÔ ĐÀO TẠO


image018050416121701.png
                                                          Số lượng sinh viên của khoa qua các năm

Khoa CNHH-MT hằng năm cung ứng cho xã hội một nguồn lao động chất lượng, đó là những Kỹ sư vững chuyên môn, giỏi tay nghề. Nhiều thế hệ sinh viên của khoa hiện đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong các cơ quan Nhà nước hay các công ty, doanh nghiệp sản xuất.

 image020050416121721.png
                Những sinh viên tài năng hôm nay,


                                                                                     image022050416123326.png
                                                                                                       sẽ là những Kỹ sư tương lai.
                                      
                                                                                    
Liên kết